Salt vägvisare, 1968. Möns Klint i Danmark sommaren 1968. Vid botten av de vita sandstensklipporna fanns en liten strand. Där fanns denna förtvinade arm som pekade mot himlen. På den tiden var stranden ca 25 meter bred – år 2006 återstod bara ett tiotal meter vid ebb.

 

Salty Guide, 1968. Möns Klint, Denmark, in the summer of 1968. At the bottom of the white limestone cliffs was a small beach. There I found this atrophied arm pointing towards the sky. Back then, the beach was about 25 yards wide, in the year of 2006, the beach was only 10 yards wide at best.

 

Pierre Zoetterman, 2012