Salt död, 1968. Möns Klint i Danmark sommaren 1968. Väder och vind eroderar kontinuerligt kalkstensklipporna och de ännu levande träden halkar obarmhärtigt nerför slänterna mot en saltig död. Jag slogs av hur dessa döda träd tycktes skrika på hjälp och sträcka sig mot himlen, men det var för sent.

 

Salty Death, 1968. Möns Klint, Denmark, in the summer of 1968. The limestone cliffs are continuously being eroded and the still living trees slide inexorably down to their salty death. I was struck by how these dead trees seemed to scream for help, stretching towards the sky. But it was too late.

 

Pierre Zoetterman, 2012