Salt Korsfästelse, 1968. Möns Klint i Danmark sommaren 1968. Väder och vind eroderar kontinuerligt kalkstensklipporna och de ännu levande träden halkar obarmhärtigt nerför slänterna mot en saltig död. Vid något tillfälle har någon rest denna trädrest på den karga stranden. Den hade fortfarande historier att förtälja.

 

Salty Crucifixion, 1968. Möns Klint, Denmark, in the summer of 1968. The limestone cliffs are continuously being eroded and the still living trees slide inexorably down to their salty death. At some point, someone had raised this remnant on the rocky beach. It still had stories to tell.

 

Pierre Zoetterman, 2012