Gamla stan, nära Stortorget, vintern år 1966. Pilsnergubbar samlas och diskuterar och skroderar. Då som nu, håller sig folk mest på avstånd och vill helst inte men tittar ändå nyfiket på.

Old Town, Stockholm near Stortorget, winter, 1966. Beer drinkers gather to discuss and brag. Then, as now, people keep their distance yet cannot resist staring.

 

Pierre Zoetterman, 2012