Svanen 2010. Sprider sina vingar och gör sig redo att lyfta.

 

The Swan 2010. Spreading her wings, she prepares to take flight.

 

Pierre Zoetterman, 2012