Styrka 2010. Stark och rak - redo att möta världen.

 

Strength 2010. Standing tall and ready to face the world.

 

Pierre Zoetterman, 2012