Drivved, 1969. Slängd i ett bottenlöst hav, att sjunka eller simma, når slutligen stranden. Bruten.

 

Driftwood, 1969.  Tossed into the deep ocean, left to sink or swim, in the end, reaches the shore. Broken.

Pierre Zoetterman, 2012