Flicka på stock, 1968. Tillrättalagd, viljelöst för dekoration och utnyttjande.

 

Girl on a log, 1968. Put in place, without will, for decoration and use at will.

 

Pierre Zoetterman, 2012