Vita kurvor 2010. Objektets sensuella styrka är också vår tids största tabu.

 

White Curves 2010. The object's sensual strength is also the biggest taboo of our time.

 

Pierre Zoetterman, July 2012