Öppen och stängd 2012. En idé om människan som oändligt böjbar, formbar och utan egentligt väsen.

 

Open and Closed 2012. The idea of the human being as perpetually flexible, malleable and lacking soul.

 

Pierre Zoetterman, July 2012