Jungfrufödsel 2012. Självutplåning och kloning, kopplat till vår tids renhetsdrift och den bibliska idén om jungfrufödsel.

 

Virgin Birth 2012. Self-effacement and cloning in today's search for purity and the biblical notion of the virgin birth.

 

Pierre Zoetterman, July, 2012